Nhóm chính thức

ShockRods

Hồ sơ _

689 Thành viên  |  20 Đang chơi  |  172 Trên mạng  |  3 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
Seasons Greetings ShockRodder! Let's have a candy-cane launching, Christmas Pudding mine laying, bauble grenade launching feast of festive fun! Get into the spirit of santa season by picking up a sleigh and ramming your opponents off a snowy mountain top! Deck your ShockRod with a festive wrapping paper pattern, and taunt your victims with a jolly "Ho Ho HO!" So come have a feast of seasonal cheer over the holiday season, and into the new year... with ShockRods!

Available now - and whenever you desire, thanks to the option to select this special theme at any time! And look out for more seasonal and topical themes during 2020!
Để lại một bình luận
Xem 1 bình luận
Để lại một bình luận
Xem 1 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _