กลุ่มอย่างเป็นทางการ

IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover

โปรไฟล์ _

2,980 สมาชิก  |  53 อยู่ในเกม  |  665 ออนไลน์  |  5 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Dear Pilots,

1C Game Studios, in partnership with Team Fusion Simulations, is proud to announce the release of a newly updated and
improved BLITZ edition of the IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover!

http://store.steampowered.com/app/754530

As announced previously, 1CGS has partnered with Team Fusion Simulations to codify and improve their previous mod
work and make it an official part of Dover. The result of that effort is now here!

All current owners of Cliffs of Dover Classic will receive BLITZ for FREE in their Steam Library starting today. You just need to install to play. It may already be there waiting for you. If you don't already own Cliffs of Dover you can purchase it from the Steam store.

To celebrate the launch, from December 14th until January 4th BLITZ will be on sale for 25% OFF. The regular price after the special will be $24.99.

What's Included?
Team Fusion has spent the past several years improving and fixing issues in the original Cliffs of Dover since its initial release. Their work has greatly improved performance and fixed serious issues. Earlier this year, 1CGS gave the source code to TFS allowing them to further improve the title. Their work is now officially a commercial product and no longer just a mod. Below is some of what is included in BLITZ.

Additional New Aircraft Variants

Flyable:
 • Bf-109 E-1B (Early Fighter-Bomber)
 • Bf-109 E-4N (DB601N Engine and 100 Octane Fuel)
 • Bf-109 E-4/E4B and E-4N Versions (Added Armor for Fuel Tank and Pilot)
 • Bf-110 C-2
 • Bf-110 C-4 Late
 • Bf-110 C-4B (Early Fighter-Bomber)
 • Bf-110 C-4N (DB601P Engines with 100 Octane Fuel)
 • Bf-110 C-4NJG (Night-Fighter)
 • Bf-110 C-6 (Heavy 30mm Cannon Armed Version)
 • Blenheim Mk.IV Late (Twin-Gun Rear Turret and Extra Bomb-Load)
 • Blenheim Mk.IV F (Heavy Day-Fighter)
 • Blenheim Mk.IV F Late (Twin-Gun Rear Turret and Extra Bomb-Load)
 • Blenheim Mk.IV NF (Night-Fighter)
 • Blenheim Mk.IV NF (Twin-Gun Rear Turret and Extra Bomb-Load)
 • Spitfire Mk.I 100 octane
 • Hurricane DH-520 100 octane
 • Hurricane Mk.I NF (Night-Fighter)
 • Hurricane Mk.I FB (Fighter-Bomber)
 • Beaufighter Mk.I F
 • Beaufighter Mk.I NF (Night-Fighter)
 • DH-82A-1 (Field Mod Armed Tiger Moth)
 • DH-82A-2 (Czechoslovakian Armed Tiger Moth)
 • DH-82A (Battle of Britain Tiger Moth version with bomb carrying capacity)

Non-Flyable:
 • Sunderland added bomb capacity
 • Blenheim Mk.I F (Heavy Day-Fighter)
 • Blenheim Mk.I NF (Night-Fighter)

Additional Improvements:
 • 64 Bit Support and DX11 Graphics
 • New Seasonal Map Textures
 • New and Improved Sounds
 • New Ships 
 • Better Aircraft Visibility
 • New Reflections
 • Improvements to Cockpit Graphics
 • New Blackout Effects
 • New Aircraft Skins
 • Updated Visual Effects
 • Better Flight Modeling and Aerodynamics
 • Better Engine and Overheat modeling
 • Improved Weapons Modeling
 • Updated Damage Modeling
 • Improved AI Aircraft Behavior
 • Player controlled Vehicles and AAA Artillery
 • New Game Loading Screens

We hope you will enjoy Cliffs of Dover BLITZ!
Happy Holidays!

1CGS and Team Fusion Simulations
ดูทั้งหมด 37 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _