Nhóm chính thức

SteamVR Knuckles Driver

Hồ sơ _

229 Thành viên  |  6 Đang chơi  |  77 Trên mạng  |  39 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
The contents of the SteamVR Knuckles Driver have been moved into SteamVR as of version 1.4.14. Developer and consumer hardware is supported without an additional driver.

With this update, all files have been removed from this driver and it can be safely uninstalled.

Xem tất cả 2 bình luận
Xem tất cả 3 bình luận
Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Xem tất cả 2 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện