กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Crane Trials: Red Edition

โปรไฟล์ _

31 สมาชิก  |  1 อยู่ในเกม  |  7 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Finally, the release of the first chapter of The Crane Trials series. Wow a second game within a month and an early release. Please have fun and leave some feedback like a review or a comment even to let me know what should be changed, added, or taken out.
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด