กลุ่มอย่างเป็นทางการ

In Death

โปรไฟล์ _

6,347 สมาชิก  |  170 อยู่ในเกม  |  2,264 ออนไลน์  |  6 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Subreddit
Developer Blog


ประกาศ _
  • Bugfix: Gabriel sometimes got stuck in invulnerable state
  • Bugfix: Two-handed crossbow mode disabled
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด