Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Train Valley 2

Προφίλ _

13,596 Μέλη  |  374 Σε παιχνίδι  |  4,295 Συνδεδεμένος  |  26 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hello friends! Every Friday 17:30 GMT starts “Let’s play together” challenge. We pick up a level and during 24 hours everyone is trying to get the best time on it. You just need to register once on our Discord server and keep Discord running while playing the level of the week, and your results will be automatically published in Discord #lets-play-together channel. You need to get 5 stars for beating the level.

Glittering prizes:
1) 3 winners get collectable cards - one random card per person. If you collect 18 locomotive cards, you can collect 6 new cards, and then 2 more special ones. When you collect all 26 cards, you will receive a special prize.
2) Any participant can win a card. Number or cards will depend on the number of participants: one card for every 10 participants. The more players, the more prizes! Your chances of winning remain high.
3) The winner will get a pin. Also lucky pin will be sent to one randomly chosen participant.

You can get more details on our Discord server[discord.gg] (#lets-play-together channel).

A level we are playing this week:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2175774323
Just open the game - it should be highlighted in the main menu.
Good luck everyone!
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή των 12 σχολίων
Ανάρτηση σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων