กลุ่มอย่างเป็นทางการ

NIGHTSTAR: Rogue Wings

โปรไฟล์ _

1,494 สมาชิก  |  30 อยู่ในเกม  |  443 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Hey pilots,

Alpha v06 is just around the corner! This is a major update and I'm thankful for your patience so far! This time I'm introducing the Rogue Wings' Open Universe: a living and breathing star system full of friendlies and foes, planets, moons, asteroid fields and space stations for you to explore! This is how you will now enter missions and take part as the story progresses.A word of caution: this star system is under attack by the evil Supremacy forces, and each space lane jump might trigger an encounter! In the most dangerous areas you'll face drone squadrons, pirate ships and even Supremacy Battleships!

The new flight model is also coming together really well! This is a complete overhaul over the original Rogue Wings flight model, and it brings more responsive turning and the ability to roll with ease. Flying now is way more satisfying, as your ship will respond a lot better to your commands.You will also notice major performance improvements. A lot of the game base code went through some serious optimization and I can now throw a lot more enemies in and increase the scale of combat considerably!

That's it for today! It's almost time to jump into the pilot's seat!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _