Nhóm chính thức

Hunt: Showdown

Hồ sơ _

Hunt: Showdown

408,628 Thành viên  |  9105 Đang chơi  |  86,816 Trên mạng  |  1691 Đang trò chuyện nhóm

Welcome to the Hunt: Showdown Steam Group!

Official Website
Official Publisher Website

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _


Containing 9 legendary, fearsome, and unique weapons and 3 iconic Hunters!!!

Make use of these deep discounts and grab your favorite legendary content.

Perfect opportunity to start or complete your DLC collection.

Already own any of these DLCs? Don’t worry – you can complete the set and still make use of that bundle discount.

https://store.steampowered.com/bundle/21321/Hunt_Showdown__DLC_Bundle/
Xem tất cả 18 bình luận
Xem tất cả 301 bình luận
Xem tất cả 69 bình luận
Xem tất cả 64 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _