Dead Cells
Đang hiện 1 tới 5 trong 57 bài đăng
Update 13 available in the beta branch. Also, 2M copies of Dead Cells sold.
95 Thích

Xem tất cả 7 bình luận
We nerfed the Arbiter! Update 13 Alpha available now.
251 Thích

Xem tất cả 30 bình luận
FREE DLC: Rise of the Giant available NOW!
709 Thích

Xem tất cả 122 bình luận
New Animated Rise of the Giant Trailer released!
374 Thích

Xem tất cả 30 bình luận
Free DLC release date announced!
536 Thích

Xem tất cả 51 bình luận
Đang hiện 1 tới 5 trong 57 bài đăng