Black Desert Online

Black Desert Online

Đang hiện 1 tới 5 trong 318 bài đăng
EU Server Issues 15/06/2019 [DDoS Attack]
39 Thích

Xem tất cả 11 bình luận
EU Server Issues 14/06/2019 [DDoS Attack]
45 Thích

Xem tất cả 15 bình luận
Patch Notes - June 12th 2019
49 Thích

Xem tất cả 5 bình luận
[Maintenance] Regular Maintenance June 12th 2019
41 Thích

Xem 1 bình luận
Patch Notes - June 5th 2019
38 Thích

Xem tất cả 5 bình luận
Đang hiện 1 tới 5 trong 318 bài đăng