กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Monster Hunter: World

โปรไฟล์ _

686,476 สมาชิก  |  8706 อยู่ในเกม  |  118,897 ออนไลน์  |  15452 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Ver. 15.10.00, which contains game updates and other fixes, will be released in early December 2020.

[Major Additions & Changes]
■ The Red Dragon siege event will now feature 1 and 2 player scaling difficulty.

■ The following items can now be melded at the Elder Melder:
- Astera Fest Tickets: Spring Blossom Tickets, Summer Twilight Tickets, Autumn Harvest Tickets, Winter Star Tickets, Appreciation Tickets
- ☆ Seliana Fest Tickets: Full Bloom Tickets, Sizzling Spice Tickets, Fun Fright Tickets, Joyful Tickets, Gratitude Tickets
- ☆ Seliana Fest VIP Tickets: VIP Full Bloom Tickets, VIP Sizzling Spice Tickets, VIP Fun Fright Tickets, VIP Joyful Tickets, VIP Gratitude Tickets

Contents marked with ☆ require the purchase of Monster Hunter World: Iceborne.

[Bug Fixes]
■ Some bugs and other issues have been fixed.


Important:
Matchmaking in Monster Hunter World: Iceborne requires players to have updated to the same version. Keep in mind that you can only match with other players who have the same update. You can verify the version number in the bottom-right corner of the title screen.

For other questions, please visit the official Monster Hunter World: Iceborne support portal below.
http://www.capcom.com/mhwsupport/
ดูทั้งหมด 118 ความเห็น
ดูทั้งหมด 100 ความเห็น
ดูทั้งหมด 214 ความเห็น
ดูทั้งหมด 315 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด