กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Bard's Tale IV

โปรไฟล์ _

15,913 สมาชิก  |  199 อยู่ในเกม  |  3,710 ออนไลน์  |  31 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Hi everyone, work on the Director’s Cut is going very well, and we’re excited to share more about our progress today. As you’re aware, we were acquired by Microsoft late last year, and they’ve been a truly amazing partner, providing us access to new resources and refinement processes, and allowing us to take the time we want to ensure we make this the definitive edition of The Bard’s Tale IV. The good news is that the wait won’t be that much longer, as we’re targeting late summer for a Steam release of the Director’s Cut on Windows, Mac, and Linux.

We’ll be sharing more news on specific dates in the near future, but for now here is a video on the changes from the game’s Creative Director, David Rogers, detailing what you’ll find in this new Director’s Cut.

https://youtu.be/LkJzadDLGa8
ดูทั้งหมด 34 ความเห็น
ดูทั้งหมด 32 ความเห็น
ดูทั้งหมด 36 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด