กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Children of the Galaxy

โปรไฟล์ _

1,284 สมาชิก  |  34 อยู่ในเกม  |  486 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello everyone!
New version is on the Next branch. This version is compatible with previous ones. The focus was to fix multi-threading issues for UI, which were there for some time. I think I was able to fix most of them. There is also new version of UI framework with better multi-thread support and fixed few issues with grid control (used for unit or planet grids).

I was working on new planet siege (planet battles) system too. Instead of simple automated planet siege, there will be new mini map for each planet battle. It will be battle in space only. Design is done, I started with the changes in the UI and it looks promising.

Let me know if you have any crash or issue.
Thanks
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด