กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Infectious Madness of Doctor Dekker

โปรไฟล์ _

2,443 สมาชิก  |  41 อยู่ในเกม  |  568 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Our 3rd FMV game, "Dark Nights with Poe and Munro" has just launched along with a new Dekker patient, and a new Dekker bundle!

Jump into 6 episodes of supernatural strangeness with The Shapeshifting Detective's radio hosts Poe and Munro, and meet up with a Dekker patient that just might hold the key to the Dekkerverse and ends the trilogy with a bang!

There's a 10% launch discount, and Dekker will be flying the 10% flag from tomorrow too, but you can gift friends a complete Double Dekker bundle (including Dekker and Poe and Munro) for 30% off right now to share the madness together :o

Dark Nights with Poe and Munro Steam store page


ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด