Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Προφίλ _

43,886 Μέλη  |  852 Σε παιχνίδι  |  11,501 Συνδεδεμένος  |  25 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hi everyone!

We have released an update for Trails of Cold Steel 1, bringing it to version 1.6.
This version adds a highly requested new feature, some smaller bug fixes and improvements, and surprise leaderboards.

New features:
- Added an option for Japanese voice language.
- Added 4 Steam leaderboards. Compare your scores against your Steam friends -- and everyone else -- in Total Battle Victories, Triple Advantage Battles, Angler Points and Academic Points. Note: if you already completed the game, you need to start it and load a save for your scores to be uploaded. (This is a Steam-only feature)

Graphics Improvements:
- Added a high resolution UI font option.
- Added the ability to natively load modded textures. (Check out BigHead's fantastic high-res UI texture mod)
- Made soft shadows stable under camera rotation.

Voice & text improvements:
- Added 148 additional English voice lines.
- Implemented some minor dialogue text fixes.

We hope you'll enjoy these improvements.


パッチVer. 1.6リリースのお知らせ

このパッチで要望の高かった要素、バグの修正、そしてサプライズとしてオンラインランキングボードが追加されます。

  新要素
 • ランチャーから日本語音声が選択できるようになりました。
 • 4種類ののSteamオンラインスコアランキングボードを追加しました。競えるランキングは総戦闘勝利数、奇襲攻撃発生回数、釣りポイント、アカデミックポイントの4つです。
  ※既にゲームを一度クリアしている場合は、スコアのアップロードのため、セーブデータを一度読み込む必要があります。また、本機能はSteam版限定です。

  グラフィックアップデート
 • 高解像度UIフォントの実装。
 • Modのテクスチャーを読み込む機能の実装(BigHead氏の高解像度UIテクスチャーModをチェックしてみて下さい)
 • カメラを回した場合でもソフトシャドウの効果が安定するように調整。

  英語音声&テキストのアップデート
 • 148個の新録された英語音声を追加。
 • いくつかの英語テキストを修正。
Προβολή των 67 σχολίων
Προβολή των 34 σχολίων
Προβολή των 53 σχολίων
Προβολή των 47 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων