กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dark and Light

โปรไฟล์ _

152,199 สมาชิก  |  1888 อยู่ในเกม  |  30,828 ออนไลน์  |  249 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello Adventurers!

We'd like to apologize for the recent server issues. We have decided to permanently activate 2x harvest and exp starting on 9/4 at 12:00 AM Pacific Time. Servers will go down for 2-3 minutes at this time to implement the change. This will become the new standard base rate.

Thank you!
ดูทั้งหมด 102 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _