กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tactical Intervention

โปรไฟล์ _

Tactical Intervention Community - Official

38,302 สมาชิก  |  284 อยู่ในเกม  |  6,994 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Homepage
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hello everyone,

With great sadness, I must inform you that Tactical Intervention is shutting down.

It’s been a wild and crazy ride over the past 8 years. We suspected this was coming, but held out for as long as possible. The past two years haven’t gone as planned. Even with all the many updates our player numbers haven’t bounced back and the game has become unable to sustain itself.

As most of you will know, running the infrastructure for a video game requires a lot of effort - both in terms of manpower, and in terms of finances.

While we were always able to find enough support among you guys - designers, admins and community leaders, the lack of revenue has lead us into an impossible situation.

Our surprisingly patient European server hosts eventually saw no other option than shutting down our servers, a blow from which we cannot recover from.

That being said: never say never again, and maybe there will be a comeback one day in a different shape; we have never lost our passion for this game and our confidence in its potential.

However, for the time being we can't see a way out of our own private financial crisis.

Again, thanks everyone for having made TI the blast that it's been - take care wherever you are!
ดูทั้งหมด 220 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด