กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Totally Accurate Battle Simulator

โปรไฟล์ _

300,981 สมาชิก  |  5839 อยู่ในเกม  |  56,194 ออนไลน์  |  1007 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

twitter
youtube


ประกาศ _
Thank you for your patience as we continue to fix bugs and improve the gamePatch Notes - 1.0.6

  • Fixed an issue with Blind Mode where only one unit is visible or when multiple units behave incorrectly when either player changes the rule to blind mode
  • Fixed an issue where a player gets disconnected from quick match games when accepting battle configuration changes
  • Fixed an issue where the Wild West campaign does not load correctly
  • Fixed issue where the game wouldn't launch properly for certain languages

We are looking into the other bugs that have been reported and hope to have fixes for most of them soon :)ดูทั้งหมด 157 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด