Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Totally Accurate Battle Simulator

Προφίλ _

300,981 Μέλη  |  6213 Σε παιχνίδι  |  58,053 Συνδεδεμένος  |  1007 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.

twitter
youtube


Ανακοινώσεις _
Thank you for your patience as we continue to fix bugs and improve the gamePatch Notes - 1.0.6

  • Fixed an issue with Blind Mode where only one unit is visible or when multiple units behave incorrectly when either player changes the rule to blind mode
  • Fixed an issue where a player gets disconnected from quick match games when accepting battle configuration changes
  • Fixed an issue where the Wild West campaign does not load correctly
  • Fixed issue where the game wouldn't launch properly for certain languages

We are looking into the other bugs that have been reported and hope to have fixes for most of them soon :)Προβολή των 157 σχολίων
Προβολή των 255 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων