Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Planet Coaster

Προφίλ _

Planet Coaster

239,280 Μέλη  |  2804 Σε παιχνίδι  |  37,659 Συνδεδεμένος  |  226 Σε ομαδική συνομιλία

The official Planet Coaster Steam Hub!

Official Website
Official Forums / Community
Frontier Support


Ανακοινώσεις _
Hayo everybody!

Can you believe Planet Coaster: Ghostbusters launched a week ago? We hope you have been having a great time playing it. We've released another update, which includes these fixes:

Ghostbusters Fixes
 • Fix to validate challenges in Challenge Mode
 • Added Max Ghost level slider to allow players to set the level of ghosts that appear in Sandbox
 • Added option to disable Ghosts haunting rides in Sandbox
 • Story Park gameplay balancing and optimisations
 • Bonus Park gameplay balancing and optimisations
 • Stopped Ghost sounds playing after they have been captured
 • Animation improvements to the Ghost scare animatronic
 • Improved clarity of the Ride Scenery objective
 • Stay Puft Marshmallow man foot now appears when filtering for Ghostbusters content
 • Ghostbusters Swing sign now appears in the Scenery tab
 • Prevent challenge from appearing during Gozer finale
 • Added placement audio to Gozer temple gargoyle and statue platform
 • Increase scenery rating for various Gozer temple assets
 • Adjusted the cost of Ecto-1
Guest Improvements
 • Fix for guests getting stuck in scared by ghost state after completing the Story
 • Guests no longer get trapped at the entrance of haunted rides
Shooting Ride Improvements
 • Fixed crash when deleting Shooting Ride
 • Fixed cursor related crash in Shooting Ride
 • Improved performance of aiming cursor
 • Added Score and Combo text prompts
Building Improvements
 • Fixed Firehouse floodlight direction
 • Various Facade scaffolding improvements
Localisation Fixes
 • Various text and subtitle improvements
Please continue to use the Issue Tracker to report bugs so we can resolve them quickly.
Προβολή των 20 σχολίων
Προβολή των 18 σχολίων
Προβολή των 14 σχολίων
Προβολή των 37 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _