กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tropico 6

โปรไฟล์ _

98,682 สมาชิก  |  1902 อยู่ในเกม  |  24,846 ออนไลน์  |  274 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Tropico 6 - Hotfix 1 (v.12.1)


Fellow Tropicans,

A hotfix for Tropico 6 has just been released.

This includes several bug fixes and solves outstanding issues, such as the Caribbean Skies add-on content not functioning properly for some players.

A detailed list of fixes and improvements can be found below.


Bug Fixes
 • Fixed an issue where teamsters would occasionally stop to support buildings
 • [Caribbean Skies] [Multiplayer] Fixed an issue where the add-on content wasn’t functioning properly for all players if it wasn’t owned by all players
 • [Caribbean Skies] Fixed an issue where teamsters would transport goods in an infinite loop between the Dock and Cargo Airport
 • [Caribbean Skies] Fixed an issue wherein the Cargo Airport catching fire then being extinguished would render the building inoperable
 • [Caribbean Skies] [Mission 3] Scientists’ houses now indicate the need for a road connection
 • Fixed an issue where the X button could no longer be used to construct multiple buildings after any changes were applied in the Options menu
 • Increased the range of Middle East demands to match the respective area of influence
 • Added ability for Snorkel Bays to be duplicated
 • Fixed an issue with Mine relocation
 • Fixed a couple of crashes
 • Fixed floating objects and unbuildable ramps in the Sandbox maps ‘Lirio Dorado’ and ‘Dos Viejos Amigos’
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด