กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Agony

โปรไฟล์ _

54,639 สมาชิก  |  881 อยู่ในเกม  |  10,317 ออนไลน์  |  34 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dear Martyrs,

The time has finally come. Succubus will hit STEAM on October 5, 2021.

That's right - you soon will be able to explore Hell as a demon!

To make things more interesting, you have a chance to lower the price of the game! We have prepared a little challenge for you:By spreading the word about the game, you can unlock the launch discount!If our Steam community group reaches 35 000 followers and our wishlist count hits 270 000, we will launch the game with a 5% discount.If our Steam community group reaches 37 000 followers and our wishlist count hits 275 000, we will launch the game with a 7% discount.If our Steam community group reaches 40 000 followers and our wishlist count hits 285 000, we will launch the game with a 10% discount.

You can really help us out by adding Succubus to your wishlist. It will improve our visibility on Steam, which is especially important on the launch day!

Thank You all for your patience and support during the development process. See You on the release day!

Madmind Studio
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _