Nhóm chính thức

Snow Fortress

Hồ sơ _

666 Thành viên  |  9 Đang chơi  |  116 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _
Finally getting some time to update the art and graphics in Snow Fortress :)

  • New artwork and animations for Snowmen!
  • Bug fixes to multiplayer reconnecting
  • Minor tweaks and bug fixes

Để lại một bình luận
Để lại một bình luận
Xem tất cả 3 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện