กลุ่มอย่างเป็นทางการ

City of the Shroud

โปรไฟล์ _

2,323 สมาชิก  |  37 อยู่ในเกม  |  790 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Homepage

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Greetings, Fellow Citizens of Iskendrun,

With the holidays behind us, I wanted to give you a quick update on the status of Chapter 2.

Per the last update, the script for Chapter 2 is written, and we’ve also got the quest logic roughed in. But just when we were going to start plugging everything into the game’s database... Moira bravely sacrificed her arm to save her child.

That’s perhaps an overly dramatic way of putting it, but just as we were getting back from the holidays, Moira took a nasty spill on some ice while carrying her baby and, though she used her black-belt reflexes to keep the baby safe, she dislocated her (dominant) arm in the process. Ouch. (The baby is fine!)

This all means we’re waiting for her to heal for a few weeks before we can finish getting Chapter 2 hooked up and put through the QA wringer. This also means that, since release, we’ve had 4 cases of the flu/mystery illness in a row and then a critical injury. It keeps life interesting, but I think we’d all prefer a slightly more predictable schedule with fewer physical ailments.

We’re sorry for the delay - please bear with us while we heal/get it finished!
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _