กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Where the Water Tastes Like Wine

โปรไฟล์ _

10,844 สมาชิก  |  291 อยู่ในเกม  |  3,027 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hi folks,

You may be wondering about the latest update to the game! This is a maintenance update with a few good bug fixes in it - the biggest one is a fix for the problem some players saw where they could not find all the stories in the game. In addition, vignettes are better randomized, some performance updates, other minor bugs, and the engine was updated to a newer version in order to make things run better and be easier to fix in the future. This should hopefully also fix the crash some users were seeing with newer MacOS versions.

Thanks for playing, and please let me know if you experience any new problems.
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น
ดูทั้งหมด 29 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด