Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Where the Water Tastes Like Wine

Προφίλ _

10,870 Μέλη  |  265 Σε παιχνίδι  |  2,624 Συνδεδεμένος  |  2 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hi folks,

You may be wondering about the latest update to the game! This is a maintenance update with a few good bug fixes in it - the biggest one is a fix for the problem some players saw where they could not find all the stories in the game. In addition, vignettes are better randomized, some performance updates, other minor bugs, and the engine was updated to a newer version in order to make things run better and be easier to fix in the future. This should hopefully also fix the crash some users were seeing with newer MacOS versions.

Thanks for playing, and please let me know if you experience any new problems.
Προβολή των 20 σχολίων
Προβολή των 29 σχολίων
Προβολή των 10 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων