กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Conan Exiles

โปรไฟล์ _

CONAN EXILES: Survive. Build. Dominate.

281,516 สมาชิก  |  7939 อยู่ในเกม  |  81,625 ออนไลน์  |  1247 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

The official Steam Community Hub for CONAN EXILES, an upcoming open-world survival game set in Robert E. Howard's Conan the Barbarian universe. Early Access on PC arrives January 2017, with a full launch on PC and Consoles to follow.

What will you become?

Official Conan Exiles Homepage
Official Conan Exiles Subreddit
Official Conan Exiles Wiki (Powered by Gamepedia)


ประกาศ _
Greeting Exiles!

Something stirs in the air and a coldness grips your bones.

You sense a nefarious darkness growing within both the Exiled Lands and the Isle of Siptah.

The veil between our world and the outer dark is starting to tear, and droves of undead stalk the land. Mystical pillars rise in dark rituals and the ominous chanting of sorcerers can be heard as whispers on the wind.

You can take on this new threat and fight the sorcerers and the unnatural undead they summon. Be on the lookout for rituals of dark sorcery as you explore either the Exiled Lands or the Isle of Siptah.

By stopping the rituals you may earn unique rewards, such as some brand new placeables or even the Skelos Cultist Master armor set of the sorcerers.

The event lasts from today, December 7th, and until the 10th of January.This event introduces the all-new event system to Conan Exiles and more events will follow in the future.

Perhaps this is just the beginning? But the beginning of what?

The new Update 2.7 is also live today. It adds a lot of fixes and improvements, including a new Point of interest protection system, where the obelisks of the Exiled Lands will receive extra protection from building pieces placed too close.

Click here to read the full patch notes for PC[forums.funcom.com].ดูทั้งหมด 104 ความเห็น
ดูทั้งหมด 200 ความเห็น
ดูทั้งหมด 171 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด