Nhóm chính thức

Earthfall

Hồ sơ _

30,824 Thành viên  |  829 Đang chơi  |  8,033 Trên mạng  |  50 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
Greetings,

Over the weekend our team pushed the following patches for the game.

Released 6/26 on PC:
  • PC: Fixed a problem with Steam achievements resetting and not accumulating progress

Released 6/28 on PC; (PS4 and Xbox One should be live 7/3):
  • Xbox One: Fixed a problem with achievements not accumulating progress
  • Xbox One: Fixed a problem with Hazmat DLC content not appearing
  • PS4: Fixed a problem with Circle and Cross button mappings, for the Japan locale
  • UI: Fixed a problem with selecting weapon charms in the Customize screen
  • Sunnyvale: Fixed an AI navigation problem, at the car with the car alarm
  • Radio Silence: Fixed a texture problem on a car
  • Nuclear Facility: Fixed a problem with an electrical trap starting the map in the on state.

Build #27865
Xem tất cả 11 bình luận
Xem tất cả 6 bình luận
Xem tất cả 10 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện