กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Earthfall

โปรไฟล์ _

30,822 สมาชิก  |  928 อยู่ในเกม  |  8,883 ออนไลน์  |  50 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Greetings,

Over the weekend our team pushed the following patches for the game.

Released 6/26 on PC:
  • PC: Fixed a problem with Steam achievements resetting and not accumulating progress

Released 6/28 on PC; (PS4 and Xbox One should be live 7/3):
  • Xbox One: Fixed a problem with achievements not accumulating progress
  • Xbox One: Fixed a problem with Hazmat DLC content not appearing
  • PS4: Fixed a problem with Circle and Cross button mappings, for the Japan locale
  • UI: Fixed a problem with selecting weapon charms in the Customize screen
  • Sunnyvale: Fixed an AI navigation problem, at the car with the car alarm
  • Radio Silence: Fixed a texture problem on a car
  • Nuclear Facility: Fixed a problem with an electrical trap starting the map in the on state.

Build #27865
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด