Nhóm chính thức

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hồ sơ _

181,869 Thành viên  |  2437 Đang chơi  |  34,716 Trên mạng  |  96 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _


We are very excited to share that the Hellblade: Senua’s Sacrifice Original Soundtrack is out now for streaming and digital download, available on Steam and a variety of music platforms including Spotify, iTunes, YouTube Music, Google Play, Amazon Music, and more.

The soundtrack was written and produced by award-winning composer David Garcia, in collaboration with Andy LaPlegua.

https://store.steampowered.com/app/862810/Hellblade_Senuas_Sacrifice_Original_Soundtrack/
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 21 bình luận
Xem tất cả 29 bình luận
Xem tất cả 23 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện