กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Operation Hardcore

โปรไฟล์ _

272 สมาชิก  |  9 อยู่ในเกม  |  65 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Adam from Cosmocat here. I'm happy to announce our newest game, Brainmelter Deluxe!

Brainmelter Deluxe is a challenging, reflex-based platform game with a (literal) twist: the level rotates 90 degrees when you jump.Game Features
🧠 procedurally generated levels mean no two runs are exactly the same
🧠 beautifully hand illustrated cutscenes
🧠 over-the-top physics-based deaths
🧠 lush retro-inspired graphics, contemporized with modern dynamic lighting and particle effects
🧠 a silky smooth funk and instrumental hip-hop soundtrack to help ease your saltiness

Who is this game for?
Brainmelter Deluxe's randomized levels and permadeath system mean it's best suited to those looking for a challenging experience; one which requires mastery of the mechanic, and lightning-fast reflexes.

We hope you like it!
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด