กลุ่มอย่างเป็นทางการ

SpellForce 2 - Anniversary Edition

โปรไฟล์ _

1,944 สมาชิก  |  33 อยู่ในเกม  |  598 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dear SpellForce community,

May The SpellForce Be With You!

Munich, Germany/Vienna, Austria, December 7th 2017: The critically acclaimed RTS/RPG-series SpellForce returns today with a new installment: SpellForce 3 is available as a PC-exclusive title.

By combining real-time-strategy and role-playing, SpellForce 3 takes the best from both and blends it together in a unique way. Players will create their own hero, and meet others along their epic journey through the 30+ hours of campaign gameplay. They will construct large bases and muster powerful armies, command three different factions, clash together in multiplayer matches or join forces in the co-operative campaign.

The story of SpellForce 3 takes place before the events of its predecessors, telling the tale of the aftermath of the Mage Wars – an exciting experience for players of the former SpellForce games and players who are new to the franchise alike. In SpellForce 3’s launch trailer, you can see all the features that will #MakeRTSGreatAgain:

Watch the release trailer on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xPLUNEVZ4HQ

SpellForce 3 Steam page:
http://store.steampowered.com/app/311290/SpellForce_3/

If you are interested in, we are also offering the Digital Extras of SpellForce 3:
http://store.steampowered.com/app/732890/SpellForce_3_Digital_Extras/

See you on the battlefield!
Cheers
Your THQ Nordic Team
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด