กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Five Nights at Freddy's 4

โปรไฟล์ _

40,057 สมาชิก  |  1034 อยู่ในเกม  |  9,067 ออนไลน์  |  10 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey guys, I wanted to announce the signing of a 3-book deal with Scholastic, one of the biggest publishers on the planet! The first book is set for release this October, with the next two books scheduled for release in 2017 and 2018.

I'm really excited about this, and there are some terrifying things in store for the 2nd and 3rd installments in the series! Also, it's important to note that this is being published as a YOUNG ADULT series, not a children's series.

You can read more about it here:
http://www.licensing.biz/news/read/five-nights-at-freddy-s-to-be-turned-into-ya-novel-series/044142
ดูทั้งหมด 831 ความเห็น
ดูทั้งหมด 958 ความเห็น
ดูทั้งหมด 356 ความเห็น
ดูทั้งหมด 165 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2870 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด