กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Eco

โปรไฟล์ _

186,467 สมาชิก  |  2816 อยู่ในเกม  |  39,025 ออนไลน์  |  254 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Update 9.4.3 has been released and includes the following bug fixes:

  • Fixed: Harvesting grass and wheat was causing a client crash
  • Fixed: The camera was set to a fixed position when driving a vehicle as opposed to adjusting to face the direction the vehicle was moving
  • Fixed: Players were often appearing invisible to others
  • Fixed: Tool animations would not always display when viewing others use a tool
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 24 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด