กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Chronicon

โปรไฟล์ _

Official Group for Chronicon!

27,576 สมาชิก  |  521 อยู่ในเกม  |  6,420 ออนไลน์  |  89 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Welcome!

Official Site
Squarebit's Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hey everyone!

Here's a few fixes for some recent issues.
As always, let us know if you encounter any problems, and thank you for the reports!

If all goes well, there won't be any updates for a while as we do a deep dive into 1.30.0 development and the endgame expansion DLC! We'll post a few teasers occasionally on social media and Discord, so be sure to follow us and join the chat!

Discord[discord.gg]
Twitter
Roadmap


1.20.4:
Fixes:
  • Fixed issue with Hidden Cellar trap not letting you retry if you died and spawned at entrance or back in The Chronicon.
  • Fixed issue with Vestige of Lost Souls not reapplying if having +Barrier Strength enchants/powers.
  • Fixed Act 5 not spawning inactive portals for the Reinforcements quests.
  • Fixed issues with some locked doors appearing open even though they were closed.

ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด