Nhóm chính thức

Hollow Knight

Hồ sơ _

264,973 Thành viên  |  5037 Đang chơi  |  51,458 Trên mạng  |  889 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.


Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
- Fixed pantheons getting stuck at end screen when not using a controller
- Fixed language setting not saving when changed within game
Xem tất cả 174 bình luận
Xem tất cả 201 bình luận
Xem tất cả 788 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _