Nhóm chính thức

Windscape

Hồ sơ _

3,903 Thành viên  |  47 Đang chơi  |  779 Trên mạng  |  0 Đang trò chuyện nhóm

Không có thông tin nào được cấp.Thông báo _


Dear community,
Thanks to your Feedback we've fixed an Issue that left the game unplayable for some players due to the cursor and controls not reacting.

You can now continue your journey into Windscape and explore the flying islands!
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 3 bình luận
Xem tất cả 20 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện