กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Interstellar Rift

โปรไฟล์ _

36,110 สมาชิก  |  928 อยู่ในเกม  |  13,754 ออนไลน์  |  38 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
FEATURES
  • Added server option to turn off ambiguity checks in server command system
    ("EnableCommandAmbiguityChecks": false)

  • Added removeAsteroidFieldsAroundShip command to remove a spawned asteroid field

BUG FIXES
  • Fixed a client crash that could occur when viewing a ship someone else tried to upgrade

  • Fixed a server crash that could occur when trying to load a new system when at high memory usage

  • Added more logging info on ship creation via ship construction terminal and entity loader

  • Fixed a bug where client would not correctly receive device state of ships set for sale

  • Fixed a bug where the asteroid spawner spawnrate was 1/20th of what it should be

NOTES
  • Servers need to be updated
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด