Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Interstellar Rift

Προφίλ _

36,118 Μέλη  |  683 Σε παιχνίδι  |  10,896 Συνδεδεμένος  |  38 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
FEATURES
  • Added server option to turn off ambiguity checks in server command system
    ("EnableCommandAmbiguityChecks": false)

  • Added removeAsteroidFieldsAroundShip command to remove a spawned asteroid field

BUG FIXES
  • Fixed a client crash that could occur when viewing a ship someone else tried to upgrade

  • Fixed a server crash that could occur when trying to load a new system when at high memory usage

  • Added more logging info on ship creation via ship construction terminal and entity loader

  • Fixed a bug where client would not correctly receive device state of ships set for sale

  • Fixed a bug where the asteroid spawner spawnrate was 1/20th of what it should be

NOTES
  • Servers need to be updated
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή των 2 σχολίων
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή των 2 σχολίων
Προβολή των 3 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων