กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Black Mesa

โปรไฟล์ _

238,156 สมาชิก  |  5929 อยู่ในเกม  |  57,126 ออนไลน์  |  286 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Our giveaway has gone critical!

We’re delighted to announce, after much anticipation, the winner of the Black Mesa x Origin PC custom PC!

We raise our crowbars to:

Andrew Y

We mustn’t forget the Runners-Up too, who each walk from the facility with a $50 Steam Gift Card and a Steam key:

Ari Josué González H
Jaydel T
Iddo K
Miguel N


Again, congratulations to all the winners and we look forward to seeing Black Mesa being played on this custom PC soon! See you soon, on future giveaways!

Note: Origin will be contacting these winners directly via the contact information given during the giveaway.

Don’t forget to join in the celebrations on:

Discord: https://discord.gg/crowbarcollective
Facebook: https://www.facebook.com/BlackMesaDevs/
Twitter: https://twitter.com/BlackMesaDevs
Instagram: https://www.instagram.com/blackmesagame/
Twitch: https://www.twitch.tv/crowbar_collective

Stay safe out there, and be good to each other!
ดูทั้งหมด 42 ความเห็น
ดูทั้งหมด 132 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด