กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Steam Link

โปรไฟล์ _

151,954 สมาชิก  |  3488 อยู่ในเกม  |  39,094 ออนไลน์  |  162 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


The Steam Link app, designed to extend Steam's suite of services and accessibility, is now available free of charge for iOS and Apple TV users. Download it here

The Steam Link app allows gamers to experience their Steam library of games on Apple iPhone, iPad, and Apple TV devices while connected via 5Ghz network or wired Ethernet to a host computer running Steam. The Steam Link app features support for the Steam Controller, MFI controllers, and more.
ดูทั้งหมด 31 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด