กลุ่มอย่างเป็นทางการ

BlastZone 2

โปรไฟล์ _

272 สมาชิก  |  2 อยู่ในเกม  |  63 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
A new update has been released for BlastZone 2. (v1.32.7.2) This is a maintenance release, including reduced hitching for large particle counts, and a rare multithreading crash fix. Also, this update migrates to the latest version of the LibPNG library used for texture loading.

Here are the full release notes for v1.32.7.2:
  • Reduced particle update hitching when first exceeding the 20,000 particle precache size
    -Still hitches a little when this occurs, but much less than before
  • Fixed a rare multithreading crash bug in the particle system
  • Migrated from LibPNG 1.5.30 to 1.6.37
As usual, to make sure you have the latest update, launch the game and check the lower left corner for “v1.32.7.2” or higher. Enjoy!

*Hotfix - Fixed a small memory leak when displaying dialog boxes during cutscenes
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด