กลุ่มอย่างเป็นทางการ

ARK: Survival Evolved

โปรไฟล์ _

1,181,999 สมาชิก  |  16212 อยู่ในเกม  |  186,565 ออนไลน์  |  6428 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Last Week In ARK

Welcome to another edition of the Community Crunch survivors.  In the past, the community has expressed an interest in analytics so we'd like to pilot a new segment called "Last Week In ARK" that highlights general analytics and statistics we collect on the back-end.

Consider this a sample of things we might be able to provide if there is community interest.  What types of things are you interested in seeing?  Are there particular metrics that interest you more?  Sound off and let us know!  EVO Event


There will be no EVO event this week

Community Fan Art

Cnidaria Ark Encounter by fernsylhouette


Would You Like To Cut It by sis_6193


Desert Base by nonoARK


House by the Dock by sam_stim


Gasbags (Discord) by NISIS#1565


Wishing you a stress-free weekend.  Catch you next week!
Studio Wildcard

Twitter: twitter.com/survivetheark
Discord: discord.com/invite/playark
Reddit: reddit.com/r/playark
Instagram: instagram.com/survivetheark
Twitch: twitch.tv/survivetheark
Steam: steamcommunity.com/app/346110
Youtube: youtube.com/survivetheark
Facebook: facebook.com/survivetheark
ดูทั้งหมด 76 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด