Nhóm chính thức

The Cursed Forest

Hồ sơ _

The Cursed Forest

4,589 Thành viên  |  130 Đang chơi  |  1,327 Trên mạng  |  4 Đang trò chuyện nhóm

Official Group of The Cursed Forest in Steam. Join to be up-to-date.

The Cursed Forest official site.
Noostyche site

Ảnh đại diện _

Nhấp chuột vào bất kỳ một trong các ảnh dưới đây để dùng nó làm ảnh đại diện cá nhân mới của bạn.Thông báo _
- Fixed a problem with the disappearance of the moon in the first section.
- The moon now shines more naturally.

Many thanks to Lúnushka for finding the problem!
Xem 1 bình luận
Xem tất cả 8 bình luận
Xem tất cả 2 bình luận
Xem tất cả 5 bình luận
Xem tất cả 9 bình luận

Sự kiện sắp tới _

0 sự kiện trong 2 tuần tới

Xem tất cả sự kiện

Game Art _