กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Cursed Forest

โปรไฟล์ _

The Cursed Forest

4,599 สมาชิก  |  111 อยู่ในเกม  |  1,209 ออนไลน์  |  4 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Official Group of The Cursed Forest in Steam. Join to be up-to-date.

The Cursed Forest official site.
Noostyche site

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
- Fixed a problem with the disappearance of the moon in the first section.
- The moon now shines more naturally.

Many thanks to Lúnushka for finding the problem!
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _