กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Out There: Ω Edition

โปรไฟล์ _

13,029 สมาชิก  |  214 อยู่ในเกม  |  3,327 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Wonderful news: we are partaking in the very French festival on Steam called Games Made in France from the 29th of October to the 2nd of November.

A French event doesn’t mean it is only for French speakers as we are releasing a whole new demo of Out There: Oceans of Time in English as well for this special occasion. Discover new biomes to explore, new villages to exchange items and recruit new alien crew members, such as our two new special additional units!

This new demo will be long enough to allow you to make yourself at home in Out There: Oceans of Time and experience the lore and universe.

Thank you for your support and have a safe travel in this vast universe!

Follow us on Twitter for the latest news
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด