กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dirty Bomb

โปรไฟล์ _

Dirty Bomb Official Steam Forums

176,953 สมาชิก  |  4705 อยู่ในเกม  |  37,762 ออนไลน์  |  221 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

Splash Damage's first F2P title, a competitive multiplayer first person shooter.

No longer in active development but servers are still online and everything is free.

Join us on Discord
Sign-up to our Newsletter
Follow us on Reddit

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We're working on a whole bunch of new stuff! We'll share some here, but if you want to see if from the horse's mouth you can follow us in a load of places:

Newsletter: https://www.splashdamage.com/newsletter/

Facebook: https://www.facebook.com/splashdamage/

Twitter: https://twitter.com/splashdamage

Discord: https://discord.gg/splashdamage

Forums: https://forums.splashdamage.com/

Artstation: https://www.artstation.com/splashdamage

Reddit: https://www.reddit.com/r/splashdamage/

Come hang out!
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 47 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด