กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Amazing Frog?

โปรไฟล์ _

20,436 สมาชิก  |  440 อยู่ในเกม  |  4,568 ออนไลน์  |  71 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have a much better pipeline now with V3, so moving forward it should be easier to submit fixes.Thanks for catching this one and letting me know, balloons should now spawn from the Helium cannisters in V3. Unlike the balloon Jetpack they are limited by how many balloons they can inflate. Also, you can try sitting on some objects and spawning balloons too.
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 67 ความเห็น
ดูทั้งหมด 119 ความเห็น
ดูทั้งหมด 64 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด