กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Mortal Kombat X

โปรไฟล์ _

85,255 สมาชิก  |  4905 อยู่ในเกม  |  17,414 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Integrated 10/10/16 console hotfix:
http://community.wbgames.com/t5/Latest-Updates/Hotfix10-10-16/ba-p/1304801

Additional Fixes:
• Fatality audio cue is now correctly synchronized when performing a Fatality in regular 1v1 modes.
• The title will now properly recognize and notify the user if it detects that the keyboard has been disconnected, and properly recognize the device when reconnected to the PC.
• Fixed an issue in which on systems with the Windows 10 Anniversary Update the title would crash and disappear from the Windows taskbar, but remain running in the background.
• Fixed an issue in which creating or linking an existing WBPlay account would crash the title.
• Fixed an issue in which Premier towers were missing preview art for the unlockable background.
• Fixed an issue in which when the Steam overlay is disabled, the player would be unable to back away from the Main Menu screen.
ดูทั้งหมด 102 ความเห็น
ดูทั้งหมด 144 ความเห็น
ดูทั้งหมด 51 ความเห็น
ดูทั้งหมด 79 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด