กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Long Dark

โปรไฟล์ _

The Long Dark

441,466 สมาชิก  |  4105 อยู่ในเกม  |  64,977 ออนไลน์  |  366 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Site
Official Forums
Studio Site


ประกาศ _


The Long Dark's Creative Director Raphael van Lierop was interviewed by Danny O'Dwyer from Noclip about the inspiration behind the game and designing loneliness in the Quiet Apocalypse.

ดูทั้งหมด 35 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด